Wprowadzona w 2020 r., w zasadzie z dnia na dzień, zmiana modelu pracy na zdalny i hybrydowy, pozbawiła HR możliwości skorzystania z tradycyjnych bezpośrednich metod wsparcia zaangażowania i motywacji pracowników.

 

Z większości możliwości wsparcia oraz benefitów – nie można teraz skorzystać ze względów bezpieczeństwa podczas pandemii. Prawdopodobnie do końca 2021 roku również takiej pełnej możliwości nie będzie.

 

Wiele działań w zakresie utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania, poczucia przynależności i integracji z organizacją, jej celami i środowiskiem pracy jest prowadzonych ad-hoc przez działy HR, które starają się dostosować do szybko zmieniających się warunków pracy on-line i hybrydowej.

Możliwości

Zatem jakie najważniejsze cechy ma mieć efektywne narzędzie wsparcia zaangażowania i motywacji on-line?

 • Bezpieczeństwo – dlatego musi być on-line;
 • Dostęp 24 godziny na dobę do wybranych narzędzi;
 • Forma aplikacji grywalizacyjnej – angażującej wszystkich pracowników;
 • „Szyte na miarę” z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb organizacji;
 • Pod marką pracodawcy i w barwach korporacyjnych – będzie to skuteczna forma benefitu dla pracownika;
 • Prowadzący eksperci muszą być praktykami, mającymi realne doświadczenie + umiejętności motywacyjne pracowników;
 • Monitoring postępów i zaangażowania
 • Instant feedback
 • Psychologię behawioralną i kogniwistykę
 • Learning by doing
 • Interaktywną komunikację
 • Microlearning
 • Ważne elementy muszą być sprawdzone przez uznanych ekspertów;
 • Istotny jest dział Anty Covid – z ćwiczeniami dot. rehabilitacji po Covid, oraz zaleceniami profilaktyki Covid;
 • Warto także uwzględnić 4 elementy angażujące: Stres, Fizjologię i Regenerację, Odżywianie, Nawyki
Czytaj więcej

biuro@zdrowiewbiznesie.pl

+48 503 595 937